แสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562