กระทรวงการคลัง ทูลเกล้าถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ (ครบ 14 ชันษา) ณ พระที่นังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี