บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมงานในครั้งนี้ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562