กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามในสมุดแสดงความยินดี สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่แห่งญี่ปุ่น

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามในสมุดแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่แห่งญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562