พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562