ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งกระทรวงการคลังจะสามารถกู้เงินตราต่างประเทศหรือเงินบาทเพื่อนำมาใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานที่กำหนดไว้ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 (อ่านรายละเอียดข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 26/2556)