ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม... อ่านต่อ


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561... อ่านต่อ


นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมประชุมร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โครงการ Startup Club (วิทยาลัยเทคนิคตาก) การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการติดตั้งเครื่อง EDC ของร้านธงฟ้าประชารัฐ... อ่านต่อ


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 7/2561) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 8/2561) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสำหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 9/2561) ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มกราคม... อ่านต่อ


นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้ประชุมหารือข้อราชการกับนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และประชุมร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โครงการตลาดไร้เงินสด (ตลาดวัดตระพังทอง) การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั้งเครื่อง EDC ของร้านธงฟ้าประชารัฐ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย... อ่านต่อ


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มกราคม... อ่านต่อ


นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่ ค.ต.ป. กระทรวงการคลัง ร่วมการสัมมนาการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม... อ่านต่อ


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ร่วมงาน ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 มกราคม... อ่านต่อ


นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เยี่ยมชมบูธกิจกรรมธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารกรุงไทยร่วมกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษที่สวนสัตว์ 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์อุบลราชธานี เพียงชำระค่าบัตรผ่านประตูด้วย QR Code ผ่าน KTB netbank รับเครดิตเงินคืน... อ่านต่อ


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับMr.Hiroki Mitsumata ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (Japan External Trade Organization Bangkok: JETRO Bangkok) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»