ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เป็นประจำทุกเดือนๆละ 1ครั้ง เวลา 07.30 น.

ข้อมูลข่าว
หมายเลขข่าว: 14
ข่าววันที่:
สร้างเมื่อ: 05/05/2011 23:14:04
จำนวนผู้เข้าชม: 2,129

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เป็นประจำทุกเดือนๆละ 1ครั้ง เวลา 07.30 น.ณ บริเวณหน้าอาคารกระทรวงการคลัง ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2554