ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีเงินได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ข้อมูลข่าว
หมายเลขข่าว: 8368
ข่าววันที่: 09/01/2018
สร้างเมื่อ: 10/01/2018 11:01:37
จำนวนผู้เข้าชม: 79

นายไพโรจน์ เจือประทุม รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างกรมสรรพากรกับคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ณ ห้องพระอุเทน 3 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561