พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2561

ข้อมูลข่าว
หมายเลขข่าว: 8639
ข่าววันที่: 10/04/2018
สร้างเมื่อ: 10/04/2018 11:25:14
จำนวนผู้เข้าชม: 56

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ณ โถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561