กรมสรรพสามิตจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561

ข้อมูลข่าว
หมายเลขข่าว: 8641
ข่าววันที่: 10/04/2018
สร้างเมื่อ: 11/04/2018 14:57:48
จำนวนผู้เข้าชม: 58

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561 ซึ่งภายในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า พระธาตุอรหันต์ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พิธีรดน้ำ ขอพรจากผู้บริหาร การปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การออกร้านการกุศลจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมสรรพสามิต โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้เป็นทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอัมพวันศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมงาน ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561