โครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2561

ข้อมูลข่าว
หมายเลขข่าว: 8806
ข่าววันที่: 14/06/2018
สร้างเมื่อ: 14/06/2018 14:08:39
จำนวนผู้เข้าชม: 44

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำโครงการ “ความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2561” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน และคุณครูในโรงเรียนที่สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร ผ่าน 9 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร 4 ภาค โครงการปรับปรุงสถานพยาบาลในโรงเรียน โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา(พัฒนาครู) โครงการสร้างรอยยิ้มเปิดโลกทัศน์เพื่อน้อง โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อโรงเรียน ตชด. โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง โครงการ ธอส.ส่งน้อง (ตชด.) เรียน และโครงการ Financial Literacy รวมมูลค่าโครงการกว่า 11 ล้านบาท ณ ห้องประชุม 517 ชั้น 5 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561