ธ.กรุงไทยจัดการอบรมเสริมศักยภาพให้ลูกค้า SME

ข้อมูลข่าว
หมายเลขข่าว: 8857
ข่าววันที่: 29/06/2018
สร้างเมื่อ: 29/06/2018 13:44:42
จำนวนผู้เข้าชม: 63

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า KTB-MMS รุ่นที่ 15 ซึ่งธนาคารร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้การบริหารธุรกิจยุคใหม่ให้กับลูกค้า SME นำไปต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561