EXIM BANK ขยายความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการส่งออกของแคนาดา ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-แคนาดา

ข้อมูลข่าว
หมายเลขข่าว: 9268
ข่าววันที่: 25/10/2018
สร้างเมื่อ: 25/10/2018 14:13:57
จำนวนผู้เข้าชม: 27

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับนายวิลเลียมส์ บราวน์ รองประธานประจำภูมิภาคเอเชีย สำนักงานพัฒนาการส่งออกของแคนาดา (Export Development Canada : EDC) เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-แคนาดา และการค้าการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ การสนับสนุนและแนะนำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน การจับคู่ธุรกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้านเทคนิค การเงิน และการค้า และการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร โดยมีนางโดนิกา พอตตี เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เป็นสักขีพยาน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561