ข่าวล่าสุด


การประชุมหารือข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงกลางปี2562
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ


ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรภาค 3
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรภาค 3... อ่านต่อ


รมว.คลังหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง... อ่านต่อ


รมว.คลังร่วมการประชุม G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย... อ่านต่อ


รมว.คลังร่วมการประชุม SEA Group
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายวิรไท สันติประภพ... อ่านต่อ


คณะผู้ตรวจราชการฯ ขอพรปลัดกระทรวงการคลัง ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายจำเริญ โพธิยอด... อ่านต่อ


กรมสรรพสามิตแถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของกรมสรรพสามิต โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต... อ่านต่อ


ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3-4
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง... อ่านต่อ


การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2562
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง... อ่านต่อ


พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2562... อ่านต่อ


เปิดตัวหนังสั้นเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายณรงค์พล... อ่านต่อ


รมว.คลัง เป็นประธานงานแถลงข่าว สรุปผลการประชุม AFMM ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานงานแถลงข่าว... อ่านต่อ