ข่าวล่าสุด


ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง... อ่านต่อ


กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต 87 ปี
นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี... อ่านต่อ


การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน
นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร... อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562
นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน... อ่านต่อ


รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมแสดงความยินดี สำนักงบประมาณ ครบรอบ 60 ปี
นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมแสดงความยินดี... อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2562
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ... อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อบ้านอยู่ดี
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา กรรมการบริษัท เน็กซเตอร์... อ่านต่อ


กระทรวงการคลังลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้... อ่านต่อ


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ผู้เชิญ ส.ค.ศ. และของขวัญพระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ... อ่านต่อ


ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง... อ่านต่อ


สำนักงานสลากฯ แถลง“นโยบายการจำหน่ายสลากในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา”
พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานการแถลง... อ่านต่อ


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชทาน ส.ค.ส. และของขวัญปีใหม่ 2562
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงได้ประทาน ส.ค.ศ. และของขวัญ... อ่านต่อ