ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.สมุทรสงคราม

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับพันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษี

นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษี ให้หมอภาษีประจำศูนย์ประสานงานคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

รมช.คลังตรวจเยี่ยมกิจกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ และมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยโดยองค์กรการเงินชุมชน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บ้านพะงุ้ม ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร...

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ตรวจเยี่ยมและร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ณ สถาบันการเงินชุมชนบางหมาก ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.พิษณุโลก

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกด้วย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ผู้ตรวจราชการ เข้ารับเรื่องร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดระนอง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้ารับเรื่องร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง เพื่อบูรณาการการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียว โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดระนองและผู้แทนคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระนองร่วมสนับสนุนการปฎิบัติงาน ...

โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษ "ภาษีเกษตรกร"

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ "ภาษีเกษตรกร" ในประเด็นเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกาการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมหักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ในรายการสถานีความคิด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี

นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศการคลัง ผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี และเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 3/2561

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนกลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลางและแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562 - 2566 ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง...

รมช.คลังเปิดงาน “อภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2018”

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน “อภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2018” จัดโดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมออกบูธบริเวณโซนงาน NPA Grand Sale และนำทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสองในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 549 รายการ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ...