รมว.คลัง ให้การต้อนรับเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) พร้อมร่วมประชุมหารือในบทบาทของศุลกากรในด้านความมั่นคงและส่งเสริมการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

อธิบดีกรมสรรพสามิตแถลงข่าว “พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560”

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงข่าว “พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560” ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมายภาษีสรรพสามิต 7 ฉบับ เข้าด้วยกัน เน้นสร้างความโปร่งใส เป็นธรรมให้แก่ผู้เสียภาษี และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

รมว.คลัง กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในงานครบรอบ 36ปี สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในงานครบรอบ 36ปี สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

งานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี ครั้งที่ 12 / SET in the City กรุงเทพฯ 2017

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี ครั้งที่ 12 / SET in the City กรุงเทพฯ 2017 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานคลังจังหวัด และการเตรียมความพร้อมตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ ของธนาคารออมสิน สาขากาฬสินธุ์ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

กระทรวงการคลัง ส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากนายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศการคลัง ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ไข ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

WCO ร่วมกับกรมศุลกากร เปิดตัวโครงการด้านความมั่นคงขององค์การศุลกากรโลก ภายใต้เงินทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น

นายคุนิโอะ มิคุริยะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) และนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมเปิดตัวโครงการด้านความมั่นคงขององค์การศุลกากรโลก ภายใต้เงินทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น (Security Project Fund Japan: SPF) โดยมีนายคุนิโอะ มิคุริยะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก และนายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกล่าวเปิดงาน นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวปาฐกถา ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวเปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับการสถาปนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 801 ...

การประชุมคณะทำงานพันธมิตรศุลกากร ครั้งที่ 4/2560

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances Teams) ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง และผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี ...