ปล่อยขบวนคนคลังร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก"

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ทำพิธีปล่อยขบวนสมาชิกชมรมจักรยานวายุภักษ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" โดยปั่นจากกระทรวงการคลังถึงพระลานพระราชวังดุสิตและจุดลงทะเบียนสนามม้านางเลิ้ง ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561

กรมสรรพากรชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (e-Payment)

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (e-Payment) ณ ห้องพระอุเทน 5 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ธอส. รับรางวัล ITA Awards ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดที่ 99.55 คะแนน และยังถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงที่สุด อันดับ 1 เป็นปีที่สองติดต่อกัน จาก 54 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ 426 หน่วยงานภาครัฐ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันนี้ ภายในงานผู้บริหารและพนักงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมผนึกพลังต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

การประชุมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2561

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

กระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 500 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

กรมศุลกากรใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชวนชาวศุลกากร ร่วมกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" (Say No Plastic Bag)

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" (Say No Plastic Bag) ซึ่งกรมศุลกากรได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...

ธอส.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร แต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้...

กระทรวงการคลัง มอบเงินสนับสนุนกรมหม่อนไหม ครบรอบ 9 ปี

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง มอบเงินสนับสนุนเพื่อกิจกรรมการกุศลและกองทุนสวัสดิการ กรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหมครบรอบ 9 ปี ณ กรมหม่อนไหม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 11/2561

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

เปิดการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 ด้านของแผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความมั่นคงของผู้สูงวัยให้มีรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หวังขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย...