กระทรวงการคลังลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ผู้เชิญ ส.ค.ศ. และของขวัญพระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ผู้เชิญ ส.ค.ศ. และของขวัญพระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังยังความปลาบปลื้มแก่ชาวกระทรวงการคลังเป็นล้นพ้น ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการ GHB Strategic Synergy กับ บลจ.วรรณ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ GH B Strategic Synergy เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าผู้ลงทุนของ บลจ.วรรณ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว ด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก รวมถึงบริการจากธนาคาร...

กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต 87 ปี

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี
โดยมี นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ ณ อาคารหอประชุม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมแสดงความยินดี สำนักงบประมาณ ครบรอบ 60 ปี

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี สำนักงบประมาณ ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2562

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อบ้านอยู่ดี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา กรรมการบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจโครงการสินเชื่อบ้านอยู่ดี โดยเป็นพันธมิตรภายใต้ระบบ Business Ecosystem เพื่อปลูกสร้างบ้านตามแบบมาตรฐานโครงการบ้านอยู่ดีในพื้นที่ 20 จังหวัดนำร่อง พร้อมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น ณ ที่ทำการสภา SFI อาคาร 1 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ...

ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต ผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562