EXIM BANK ไทย-จีนลงนามความร่วมมือออกพันธบัตรสกุลเงินหยวนในจีน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางหู เสี่ยวเลี่ยน ประธาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการออกพันธบัตรสกุลเงินหยวนในจีน (Panda Bond) เพื่อระดมทุนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของ EXIM BANK โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีนเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย ครั้งที่ 23 ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

EXIM BANK ไทย-ตุรกีลงนาม MOU ความร่วมมือทางธุรกิจ

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายอัดนัน ยิลดิริม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศตุรกี ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการค้าและลงทุนไทย-ตุรกี ด้วยบริการสินเชื่อ การประกันการส่งออก การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย ครั้งที่ 23 ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงานสัมมนา “อนาคต Fintech ภายใต้ยุค Blockchain”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงานสัมมนา “อนาคต Fintech ภายใต้ยุค Blockchain” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ KM คนคลัง 4.0 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

การประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กรมสรรพสามิตต้อนรับคณะศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการต้อนรับคณะศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตนำโดย พลตรี มานพ สัมมาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก และคณะ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมต้อนรับ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กรมศุลกากรจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และบุหรี่ไฟฟ้า หลีกเลี่ยงศุลกากร มูลค่ากว่า 900 ล้านบาท

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบหนีศุลกากรมูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 900 ล้านบาท ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

EXIM BANK ลงนามสนับสนุนสินเชื่อโครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย”

นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายธีรชัย องค์วิเศษไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด และนายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน ผู้จัดการโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีลงนามสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 4.5 ล้านบาท ซึ่ง EXIM BANK ร่วมกับ สนช. สนับสนุนสินเชื่อโครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ให้แก่บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบบ้านอัจฉริยะ เพื่อนำไปใช้วิจัย พัฒนาและผลิตรอกยกโคมไฟอุตสาหกรรมเป็นรายแรกในประเทศไทยด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ใช้งานง่ายขึ้น และมีรูปแบบของสินค้าที่สวยงามและทันสมัยมากขึ้น เพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

การประชุมโครงการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีนายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

พิธีมอบรางวัลโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 15th : KTB STARTUP

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในงานประกวดรอบชิงชนะเลิศและมอบรางวัลโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 15th : KTB STARTUP ณ Banking Hall ชั้น 2 ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่าย Ex-PSM/EDP

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่าย Ex-PSM/EDP (Ex-PSM/EDP Networking Reunion)จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องคริสตัล โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ธพส. จัดพิธีมอบหลอดไฟ LED จำนวน 727 หลอด ในโครงการด้านพัฒนาชุมชนกิจกรรม LED เพื่อโรงเรียน ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ ธพส. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ร่วมพิธีมอบหลอดไฟ LED จำนวน 727 หลอด ในโครงการด้านพัฒนาชุมชนกิจกรรม LED เพื่อโรงเรียน ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ค่าความสว่าง (LUX) เพิ่มขึ้น 65% และใช้ไฟ (WATT) ลดลงถึง 58% เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ผอ.ธนาคารออมสินเปิดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ปี 2560

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ปี 2560 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรการเงินชุมชนกับธนาคารออมสิน โดยร่วมกันสร้างโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้กินดีอยู่ดีมีสุข ซึ่งจะทำให้เสริมสร้างศักยภาพองค์กรการเงินให้เกิดความเข้มแข็ง ...