พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “ศิลปาญชลี (Art Offerings)” ภาพสีน้ำ ครั้งที่ 2

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะ “ศิลปาญชลี (Art Offerings)” ภาพสีน้ำ ครั้งที่ 2 โดยชมรมสีน้ำวายุภักษ์ ณ โถงห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึง 4 พฤษภาคม 2560 (เฉพาะวันทำการ)

ธนาคารกรุงไทยมอบรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในงานมอบรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานที่เข้าประกวด โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการธนาคารกรุงไทย พร้อมกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ทั้งนี้ การประกวดในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 แนวเรื่อง คือ ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศิลปกรรมกรุงไทย โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 81 ชิ้นได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. และวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. โดยจัดแสดงจนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช

รมว.คลังร่วมการประชุม Joint Meeting of the IMF-World Bank Southeast Asia Group

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก ร่วมการประชุมร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก (Joint Meeting of the IMF-World Bank Southeast Asia Group) ซึ่งจัดระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

การประชุมแนวทางการให้สวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมแนวทางการให้สวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยมีผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่างๆ ร่วมการประชุม ทั้ง นี้ได้พิจารณาในส่วนของการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับเจ้าของมิเตอร์ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการ รวมทั้งการให้สวัสดิการอื่นเพิ่มเติม เช่น ส่วนลดการซื้อสินค้าร้านธงฟ้า แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลง ค่าโดยสารรถไฟ และค่าโดยสารรถ บขส. เป็นต้น ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดป้ายสื่อความหมาย กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองร้อยเอ็ด

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดป้ายสื่อความหมาย (Interpretation Sign) กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

การประชุมคณะทำงาน PMQA

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้นฐาน ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

การบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ร่วมพิธี ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมสรรพากรได้ปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็นภายใต้พระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ครบรอบปีที่ 78

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ครบรอบปีที่ 78 โดยในปีนี้โรงงานยาสูบได้รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อร่วมสมทบกองทุนอาทรประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ โดยได้นิมนต์พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งเทศนาธรรม นอกจากนี้ยังจัดพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่พนักงานยาสูบผู้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งให้พนักงานยาสูบทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับวัดพระบาทน้ำพุอีกด้วย ณ ห้องกรองทิพย์ สมาคมสโมสรพนักงานยาสูบ โรงงานยาสูบ คลองเตย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาโรงงานยาสูบ ครบรอบ 78 ปี

นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศการคลัง ผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล กับนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงงานยาสูบ ครบรอบ 78 ปี ณ สโมสรพนักงานยาสูบ โรงงานยาสูบ คลองเตย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

กล่าวปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2560

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2560 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ บริบทใหม่กับการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การกำกับธุรกิจประกันภัยในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ณ ห้องประชุม Crystal โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

การประชุม คกก.ตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงการคลัง

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ประชุมปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชกรมธนารักษ์ ผู้ตรวจราชกรมสรรพากร เพื่อพิจารณาข้อเสนอและนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560