พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

รมว.คลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน"สัปดาห์ประกันภัย"

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"สัปดาห์ประกันภัย" และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2560 (Prime Minister's Insurance Awards) ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

งานครบรอบวันสถาปนา 64 ปี ธอส.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมงาน “ครบรอบวันสถาปนา 64 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์” ซึ่งประกอบด้วยพิธีสำคัญ อาทิ พิธีทำบุญ-ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 65 รูป จากวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ โดยธนาคารได้ถวายปัจจัยให้แก่ทั้ง 2 วัดนำไปใช้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวม 100,000 บาท จากนั้นยังมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ...

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฎิบัติการ คลัง 4.0 (MOF 4.0)

นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ปฎิบัติการ คลัง 4.0 (MOF 4.0)ของกระทรวงการคลัง ณ ห้อง (MOF 4.0) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

ปลัดกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามมาตรา 44) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาครบรอบ 64 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 64 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

รมว.คลัง ให้การต้อนรับ Mr.Tim Geithner อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Secretary of the Treasury) สมัยประธานาธิบดี Barack Obama

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr.Tim Geithner อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Secretary of the Treasury) สมัยประธานาธิบดี Barack Obama ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมหน่วยงานต้นแบบกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต โครงการ สทบ. สำนักงานคุณธรรม

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการ กระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ในฐานะที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) เป็นหน่วยงานต้นแบบดำเนินโครงการ “สทบ. สำนักงานคุณธรรม” ...

แสดงความยินดี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง

นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี จากนายสันติ อ่ำศรีเวียง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

ออมสินเปิดโครงการ Thailand Street Food By GSB ภายใต้ชื่องาน “ช้อปเพลิน เดินชิม @อารีย์”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดโครงการ Thailand Street Food By GSB เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ ด้วยการยกระดับผู้ค้าขายอาหารริมทาง และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย ให้ได้มีโอกาสสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางอาชีพ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยได้เปิดตัวโครงการนี้ ณ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่องาน “ช้อปเพลิน เดินชิม @อารีย์” จัดต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 30 กันยายน 2560 และจะดำเนินกิจกรรมตามโครงการนี้ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศในโอกาสต่อไป ณ ซอยอารีย์ (พหลโยธิน 7) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 (รายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

EXIM BANK จัดสัมมนา “EXIM BANK Overseas Investment Forum 2017”

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นายธะเรศ โปษยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด และนายโรเบิร์ต ซี แพรี กรรมการผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงทางการเมืองและสินเชื่อการลงทุน เอเชียแปซิฟิค มาร์ช (สิงคโปร์)...