TOP
กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 August 2019
190

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8