TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ปฏิทินกิจกรรม
11
พฤศจิกายน
2562

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการความร่วมมือการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน Line Today

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
11 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
11 พ.ย. 2562
หน่วยงานกิจกรรม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วาระการประชุม

13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการความร่วมมือการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน Line Today ณ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 18 อาคารเกษรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 18 อาคารเกษรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ