TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

กระทรวงการคลัง ร่วมวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
30 ก.ค. 2562
249

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14