TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมว.คลัง ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ
21 ส.ค. 2562
234

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6