TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
22 ส.ค. 2562
117

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นโยบายเศรษฐกิจ กับทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ในงานสัมมนา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21