TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

กระทรวงการคลัง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
28 ส.ค. 2562
104

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4