TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมว.คลัง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำบรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศไทย
6 ก.ย. 2562
155

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mrs.Mara K. Warwick ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำบรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10