TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุน ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น
9 ก.ย. 2562
125

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุน ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมกล่าวรายงาน ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14