TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

งาน ASEAN-EU Business Summit
9 ก.ย. 2562
830

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษในงาน ASEAN-EU Business Summit “บทบาท ASEAN และไทยในการส่งเสริมการเงินอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรม The Okura Prestige ถนนวิทยุ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6