TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ ในงานเสวนา Thailand Transformation
10 ก.ย. 2562
133

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ Business Today Dinner Talk "ก้าวสำคัญ Transform ประเทศไทย" ในงานเสวนา Thailand Transformation รวมพลังทีมเศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ์ ร่วมเดินหน้าประเทศไทย ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21