TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กรมสรรพสามิต
11 ก.ย. 2562
166

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต และมอบนโยบาย โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ และสรุปผลการปฏิบัติงานกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17