TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รองนายกฯ และรมว.คลัง ประชุมมอบนโยบายเศรษฐกิจ
12 ก.ย. 2562
207

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมในการประชุมมอบนโยบายเศรษฐกิจ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15