TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ลงพื้นที่ตรวจโครงการ "ชิมช้อปใช้"
9 ต.ค. 2562
117

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง) ลงพื้นที่โครงการ “ชิมช้อปใช้” ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการ ร้านค้า ไม่ให้ละเมิดวัตถุประสงค์ พร้อมรณรงค์ไม่ให้กระทำการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของโครงการดังกล่าว เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลต้องการให้เม็ดเงินกระจายออกไปสู่ร้านค้ารายย่อยในชุมชนต่างจังหวัดให้ได้มากที่สุด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8