TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนสมัชชาคนจน
16 ต.ค. 2562
136

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนสมัชชาคนจน เรื่องแก้ปัญหาตามคำเรียกร้อง อาทิ ปัญหาหนี้สิน บริหารจัดการน้ำ สวัสดิการรัฐ ปัญหาที่ราชพัสดุ โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15