TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมช.คลังเปิดการประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน ครั้งที่ 22 “SMART VALUATION”
21 ต.ค. 2562
141

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน ครั้งที่ 22 “SMART VALUATION” จัดโดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 โดยมีนายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคาร บรรยายพิเศษในหัวข้อ  “GH Bank Valuation Achievement and Next Step” ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกจาก 8 ประเทศ ในสมาคมผู้ประเมินราคาแห่งอาเซียน (The ASEAN Valuers Association: AVA) และสมาชิกสมาคมผู้ประเมินฯ ร่วมงาน ณ ห้องนภาลัย 4-5 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11