TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2562 การประชุม รมว.คลัง G20 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
21 ต.ค. 2562
108

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2562 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง G20 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2562

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6