TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ ในงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ
30 พ.ย. 2562
81

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ ในงานครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ และพิธีมอบรางวัล"ต้นแบบสัมมาชีพ" 2019  จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15