TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การลงพื้นที่สัญจร “ชิมช้อปใช้ แอ่วเจียงใหม่ รับลมหนาว”
30 พ.ย. 2562
68

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) พร้อมด้วยผู้แทนกรมบัญชีกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศ และธนาคารกรุงไทย เดินทางลงพื้นที่สัญจร ภายใต้แคมเปญ “ชิมช้อปใช้ แอ่วเจียงใหม่ รับลมหนาว” เพื่อตรวจความเรียบร้อยและเยี่ยมชมร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเชิญชวนวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านที่ผลิตสินค้าตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับการขายสินค้าแบบดั้งเดิมสู่วิถีสังคมไร้เงินสด อีกทั้งยังจะเป็นช่องทางการขายสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผ่านกระเป๋า 2 เพื่อกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ ประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยผ่านแอพเป๋าตัง กระเป๋า 2 ทุก 1,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับรางวัลทองคำทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ในส่วนของร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอพถุงเงิน ก็จะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ เพื่อลุ้นรับรางวัลทองคำทุกสัปดาห์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้กำลังรอการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย และในการลุ้นรางวัลผู้โชคดีนั้น จะย้อนหลังให้ผู้เข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” ทั้ง 3 เฟส ที่มีการจับจ่ายใช้สอยผ่านกระเป๋า 2 ไปก่อนหน้านี้ด้วย  ณ ตลาดวโรรส (กาดหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9