TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมว.คลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน "เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนประเทศไทย"
2 ธ.ค. 2562
106

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และที่มาของเครือข่าย "จากโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สู่เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย" ในงานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network ; TRBN) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรม ดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8