TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมว.คลัง ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
18 พ.ค. 2563
307

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr.Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9