TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

งานเปิดตัว เศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย
24 มิ.ย. 2563
293

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัว “เศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย” และโครงการ "New Gen Hug บ้านเกิด" โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ “การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังมาตราเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19” และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมคอนราด แบงกอก ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17