TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมช.คลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
15 ก.ย. 2563
507

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6