TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมว.คลัง ร่วมงานวันสถาปนา สศค.ครบรอบ 59 ปี
16 ต.ค. 2563
682

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 59 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10