article

รมว.คลังตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน จ.อุบลราชธานี
20 พ.ย. 2563
icon 108

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงษ์ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรและธรรมชาติ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการทำการเกษตรกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกเบญจมาศ บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ ซึ่งชาวบ้านรวมตัวกันกว่า 40 ครัวเรือน ปลูกดอกไม้สด อาทิ ดอกเบญจมาศ ดอกคัตเตอร์ มากาเร็ต ดาวเรือง เป็นต้น ส่งจำหน่ายมากที่สุดจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังแปรรูปเป็นดอกไม้อบแห้งอีกด้วย โดย ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนและการยกระดับสู่การท่องเที่ยวชุมชน โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหาร และพนักงานให้การต้อนรับ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21