article

พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต
3 ธ.ค. 2563
icon 135

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับโลก ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26