article

งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 4
17 ธ.ค. 2563
icon 181

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 4 (MONEYEXPO YEAR-END 2020) ณ เวทีพิธีเปิดด้านหน้า ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
เอกสาร
ประกอบ