article

รมว.คลัง ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
20 ม.ค. 2564
icon 166

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญิ่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมในการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19