article

รมว.คลัง เยี่ยมชม Smart Farmer จ.เชียงใหม่
5 มี.ค. 2564
icon 266

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของนายธีระพงษ์ ทาหล้า ลูกค้า Smart Farmer ของ ธ.ก.ส. ซึ่งผลิตผักปลอดสารพิษและผักออร์แกนิก ในชื่อ “ผักดอย O.K” โดยมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยนายสันติ เจริญสุข รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ บ้านลูกค้า อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4