article

รมว.คลัง เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
6 มี.ค. 2564
icon 238

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง ซึ่งเป็นกลุ่มฯ รวบรวมผลผลิตลำไยคัดเกรดและเป็นตลาดรับซื้อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายสันติ เจริญสุข รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ กลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5