article

ผู้ตรวจราชการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
8 มิ.ย. 2564
icon 499

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื้องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19