article

กระทรวงการคลัง วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5.กระทรวงการคลัง
23 ต.ค. 2564
icon 423

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10