article

กฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2564
10 พ.ย. 2564
icon 786

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี ณ วัดอนงคารามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26