article

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565
12 ม.ค. 2565
icon 286

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565  โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18