article

รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
4 ส.ค. 2565
icon 190

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ณ ห้องประชุมกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3